Vacature Ledenraad Afdeling Midden

Vacature Ledenraad Afdeling Midden

Bastian Coes neemt afscheid van de Ledenraad, vanwege het gegeven dat Coes sr. nu deel uitmaakt van het Hoofdbestuur. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw lid voor de Ledenraad vanuit afdeling Midden. De heer Jan Willem Sloof is bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Uiteraard roepen we ook andere NWPCS-leden uit afdeling Midden op om zich te kandideren. Dat kan schriftelijk (of per email) door bericht te doen aan de secretaris van het afdelingsbestuur. U kunt zich tot uiterlijk 1 november kandidaat stellen. Op de afdelingsvergadering van vrijdag 17 november vindt de verkiezing plaats. 

Voor meer informatie kunnen kandidaten contact opnemen met de voorzitter van Afd. Midden, de heer Jan Jukema 06 20 71 0350.

Afdeling Midden