Merries

Het NWPCS kent veel verschillende predikaten, te behalen op basis van fokkerijresultaten of sportprestaties.
Hieronder volgt de omschrijving van de predikaten en de criteria voor het behalen ervan.

De predikaten ster, voorlopig keur en keur, zijn exterieurpredikaten en worden alleen verleend op de Centrale Merriekeuring. Via de regionale keuringen worden de betere pony's aangewezen naar de Centrale Keuring, die in principe voor het predikaat in aanmerking komen.

Ster
Exterieurpredikaat voor de betere stamboekmerries en ruinen, dat vanaf driejarige leeftijd kan worden behaald. Het is niet verplicht dat de merrie een veulen aan de voet heeft.

Voorlopig Keur
Exterieurpredikaat voor de betere stermerries, die hiermee worden aangewezen voor het afleggen van een verrichtingsonderzoek (de IBOP), zoals genoemd bij het predikaat Keur. Deze merries moeten op de regionale keuring met een uit haar geboren veulen aan de voet deelnemen.

Keur
Predikaat vooor de betere stermerries en voorlopige keurmerries, die een verrichtingstest met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel sportpony is.
Deze merries moeten op de regionale keuring met een uit haar geboren veulen aan de voet deelnemen.
De verrichtingstest bestaat uit een rijproef of een aangespannen proef, als een merrie het predikaat sport heeft is de verrichtingsproef niet nodig.


De predikaten preferent en elite worden verleend op basis van de behaalde keuringsresultaten van de nakomelingen van de pony's

Preferent
Een merrie komt in aanmerking voor het preferentschap, wanneer zij minstens drie nakomelingen heeft, die samen minimaal vier punten hebben behaald. Minstens twee van deze nakomelingen moeten de punten behaald hebben op de leeftijd van drie jaar of ouder. Veulenpremies tellen niet mee voor het preferentschap.

De puntentelling is als volgt:

* 1 punt wordt toegekend voor:

  • 1e premiemerrie van 1 jaar of ouder
  • 1e premiehengst of ruin van 1 jaar of ouder
  • een 2e bezichtigingshengst

* 2 punten worden toegekend voor:

  • een keurmerrie
  • een stamboekhengst

 

Elite
Voor dit predikaat wordt de eis gesteld , dat minstens het dubbele aantal punten moet worden behaald, over het dubbele aantal nakomelingen, dat vereist wordt voor het Preferentschap.
Dus minstens 8 punten van minstens 6 nakomelingen, waarvan minstens 4 op driejarige leeftijd of ouder. De puntentelling is dezelfde als voor Preferent.


Wilt u een aanvraag doen voor het predikaat Preferent of Elite dan kunt u dat schriftelijk doen.
Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
·* Het originele registratiebewijs ( het losse vel van A4-formaat)
· Overzicht van de nakomelingen die hebben gezorgd voor de punten
Foto's van de pony voor publicatie in het Welshmagazine en de Paardenkrant
· Eventueel Kort verhaaltje over de pony

Sport
Dit predikaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties.
Voor de sectie A, B en C pony's, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie A, B en C pony's met een maximale stokmaat tot 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredikaat in de discipline dressuur gesteld op L2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse L plus 10 winstpunten.
Voor de sectie D, NWR en WPBR, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie D en E met een stokmaat boven de 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredikaat in de discipline dressuur gesteld op M2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse M plus 10 winstpunten
Voor menpony's zijn de voorwaarden in de disciplines dressuur en vaardigheid gesteld op M plus 10 winstpunten.

Prestatie
Dit predikaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M+ 1winstpuntniveau.
Voor alle secties geldt een minimum aantal van 3 nakomelingen.

Wilt u een aanvraag doen voor het predikaat Sport of Prestatie dan kunt u dat schriftelijk doen.Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
· Het originele registratiebewijs ( het losse vel van A4-formaat)
· Kopie van een startcoupon waarop het behaalde resultaat op te controleren is ( Sport)
Of vermelding om welke nakomelingen het gaat, zo mogelijk met behaalde resultaten
( prestatie)
· Twee foto's van de pony voor publikatie in het Welshmagazine.
· Kort verhaaltje over de pony

Afdeling Midden