Hengsten

Het NWPCS kent veel verschillende predicaten, te behalen op basis van fokkerijresultaten of sportprestaties.
Hieronder volgt de omschrijving van de predicaten en de criteria voor het behalen ervan.

Fokpremie
Uitgangspunt van deze fokwaardebepaling is dat stamboekhengsten niet afgekeurd kunnen worden op hun afstammelingen, en dus altijd stamboekhengst zullen blijven, en op grond van hun fokprestaties een fokpremie kunnen behalen.
De hengsten kunnen in aanmerking komen voor een fokpremie zodra de oudste nakomelingen 3 jaar oud zijn. Hiervoor moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • van het aantal geregistreerde nakomelingen dient ten minste 25 % ter keuring te zijn voorgebracht;
  • daarbij moeten alle jaargangen evenredig vertegenwoordigd zijn, d.w.z. 25 % veulens, 25 % jaarlingen, 25 % tweejarigen en 25 % driejarigen
  • hiervan dient ten minste 60 % een 1e premie te hebben behaald;
  • ingeval er minder dan 15 nakomelingen zijn gekeurd, kan geen fokpremie worden toegekend.

De stamboekhengsten moeten in het jaar na hun inschrijving opnieuw ter keuring verschijnen. Tevens moeten de stamboekhengsten worden getoond op de hengstenkeuring in het jaar dat de eerste jaargang nakomelingen drie jaar oud zijn, wil de hengst voor een fokpremie in aanmerking komen.
Een stamboekhengst kan dus niet meer op afstammelingen afgekeurd worden; de enige reden waarom een stamboekhengst nog wel afgekeurd zal kunnen worden (bij bestuursbesluit), is wanneer het duidelijk aantoonbaar is dat de hengst veterinaire gebreken vererft.
Deze nieuwe fokwaardebepaling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2005.

Preferent
Punten voor het preferentschap worden verleend op basis van de keuringsresultaten van de nakomelingen en om hiervoor in aanmerking te komen moet een hengst minimaal 50 punten behalen. Daarnaast moet een hengst minimaal 2 stamboekzonen en 5 predicaatmerries hebben voortgebracht.

Een nakomeling kan slechts eenmaal worden meegerekend.
Het puntensysteem is als volgt :

- veulenpremies tellen niet mee  
- 1ste premie enter- en twenter 0,5 punt
- 1ste premie v.a. 3 jaar 1 punt
- 2e bezichtigingshengst 1 punt
- sterpredikaat 2 punten
- voorlopig keur 3 punten
- keur 4 punten
- preferent 5 punten
- elite 7 punten
- stamboekhengst 5 punten

 

Elite
Om voor het predicaat Elite in aanmerking te komen, moet het aantal behaalde punten minimaal 75 zijn en moet de hengst 4 stamboekzonen en 10 predicaatmerries hebben voortgebracht. Ook hier wordt het puntensysteem gehanteerd zoals omschreven bij het preferentschap voor hengsten.

 

Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Preferent of Elite dan kunt u dat schriftelijk doen.
Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
· Het originele registratiebewijs ( het losse vel van A4-formaat)
· Overzicht van de nakomelingen die hebben gezorgd voor de punten
o Foto's van de pony voor publicatie in het Welshmagazine , het Jaarboek en de Paardenkrant
· Eventueel kort verhaaltje over de pony

Sport
Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties
Voor de sectie A, B en C pony's, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie A, B en C pony's met een maximale stokmaat tot 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredikaat in de discipline dressuur gesteld op L2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse L plus 10 winstpunten.
Voor de sectie D, NWR en WPBR, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie D en E me een stokmaat boven de 1.37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredikaat in de discipline dressuur gesteld op M2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse M plus 10 winstpunten Voor menpony's zijn de voorwaarden in de disciplines dressuur en vaardigheid gesteld op M plus 10 winstpunten.

Prestatie
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M + 1 winstpuntniveau. Voor de sectie A, B, C en D pony's geldt een minimum aantal van 10 nakomelingen, voor de sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 25 nakomelingen.


Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Sport of Prestatie dan kunt u dat schriftelijk doen.Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
· Het originele registratiebewijs ( het losse vel van A4-formaat)
· Kopie van een startcoupon waarop het behaalde resultaat op te controleren is ( Sport)
Of vermelding om welke nakomelingen het gaat, zo mogelijk met behaalde resultaten
( prestatie)
· Twee foto's van de pony voor publikatie in het Welshmagazine en in het Jaarboek
· Kort verhaaltje over de pony

Afdeling Midden