005.png

Ledenraadsnieuws

Aan de leden van het NWPCS

Ermelo, 28 oktober 2014

Aanbiedingsbrief bij concept statuten/Huishoudelijk Regelement .

De Ledenraad heeft dit voorjaar aan de 4 afdelingsvoorzitters de opdracht gegeven om te komen tot een voorstel voor aanpassing van de Statuten en de reglementen.

Hierbij bieden wij u aan:

In de Ledenraad van 15 november a.s. staan onder agendapunt 7 voorstellen tot aanpassing van statuten en regelementen ter bespreking geagendeerd. Aan de orde zijn dan de bijgevoegde concept statuten en het concept huishoudelijk reglement.

In het kader van openheid en transparantie worden de conceptvoorstellen op de website gepubliceerd, zodat u, als lid, tijdig geïnformeerd bent over de voorstellen welke in de Ledenraad aan de orde komen.

Deze concepten kunnen als kapstok gaan dienen voor de aanpassing van de overige reglementen. Daarover zullen wij u in de loop van 2015 informeren.

Namens de afdelingsvoorzitters,

Evert van den Born

 

 

 

Vacature Secretaris HB

De heer Jan Tienstra heeft in zijn brief van 16 oktober 2014 medegedeeld de functie van secretaris per direct neer te leggen.

Daarmede is nu de functie van secretaris in het HB vacant. Het is van groot belang dat deze cruciale portefeuille zo spoedig mogelijk wordt ingevuld.

Mededeling

De heer Jan Tienstra legt secretariaat neer Bij schrijven van 16 oktober 2014 deelt heer Jan Tienstra mee dat hij het secretariaat per direct neerlegt. Persoonlijke redenen vormen de grondslag van zijn beslissing.

Hoewel wij dit betreuren, moeten wij zijn besluit respecteren. De heer Jan Tienstra heeft in de vereniging diverse functies bekleed. Wij willen onze waardering uitspreken voor de open, directe en collegiale samenwerking die wij mochten ondervinden.Tot zover deze korte mededeling.

Evert van den Born, voorzitter Ledenraad Alfred Vaessen, Voorzitter Hoofdbestuur ad interim

Uitslag veulenfotowedstrijd 2014

Wij feliciteren de prijswinnaars van harte met hun gewonnen prijs en bedanken alle deelnemers voor de leuke inzendingen.

 

  

Wat hebben zij gewonnen:

1e prijs: Fotoshoot door een professionele fotograaf in het Welsh Magazine.
2e prijs: Statiedeken Verzorgd door Ponyweb.eu
3e prijs: 4 zakken voer Verzorgd door Pavo.nl

Jury prijs: Verrassingspakket Pavo. Verzorgd door Pavo.nl

De prijzen worden uitgereikt op de Welshpony veiling op 25 oktober a.s.  

Afdeling Noord

Afdeling Oost

Afdeling Zuid

Afdeling West