CHK2014

011.png

Zes NWR hengsten geslaagd voor het verrichtingsonderzoek !

Alle zes hengsten die deelgenomen hebben aan het verrichtingsonderzoek hebben zich zaterdag 18 april gepresenteerd. Ze hebben het onderzoek positief afgesloten en worden hiermee ingeschreven als stamboekhengst. Het zijn: Westerhuis Zorro, Vigaro, Bekelaar's Nelson, Bijsterhof's Vivaldi, Goldwinshoeve Valerion en Jonker's Jayden. 

foto: Jonker's Jayden (verrichtingskampioen)  met zijn fokker dhr.Elzinga 

 

Klik op de foto voor het onderzoeksrapport. 

Inschrijving Internationale Show via NWPCS

De inschrijving voor de Internationale Show op 8 en 9 augustus in Denemarken verloopt via de nationale stamboekorganisaties. De leden van het NWPCS kunnen hun bij het NWPCS geregistreerde pony middels het bijgaande formulier voor 20 mei a.s. inschrijven. De betalingen dienen ook uiterlijk 20 mei op de bankrekening van het NWPCS binnen te zijn.

Het bankrekeningnummer is NL07RABO0393132005 tnv N.W.P.C.S. 

Alleen dan kan het NWPCS tijdig de inschrijvingen aan het Deense stamboek verzorgen.

Download hier de agenda

Rectificatie vraagprogramma

Door wat wijzigingen in het vraagprogramma zijn er wat fouten ontstaan in de publicatie in het welsh magazine.

Het juiste vraagprogramma is gepubliceerd op onze website onder Regionale Keuringen.

link

 

 

PERSONELE MUTATIES

NIEUWE SAMENSTELLING LEDENRAAD

De ledenraad bestaat conform de statuten in het vervolg uit 13 leden.Dit zijn dhr.G.Wensvoort, mevr.S.G.Lolkema-Hooghiemstra, dhr.G.Menninga en dhr.G. Roeters (namens de afdeling Noord) mevr.G.G. van 't Hul, dhr.J.S. Jukema, dhr.E.Scholten, mevr.A.Wijbenga, ( namens de afdeling Oost) dhr.J.van Gestel, dhr.F.Schenkelaars , dhr.J.Weijers (namens de afdeling Zuid) mevr. D.Methorst, dhr.G.Stam ( namens de afdeling West). De ledenraad heeft uit haar midden dhr.G.Wensvoort als voorzitter aangewezen.

image-2015-04-12

BESTUUR

Tot secretaris van het bestuur is benoemd dhr.W.van Klaarbergen. Als bestuurslid Sportzaken is benoemd mevr. C. Larmoyeur.

image-2015-04-12.2

JURYCORPS

Op voorstel van het bestuur zijn voor een periode van 3 jaar herbenoemd dhr.B.H.Harms, dhr.J.Rutten en mevr.I.Veneman-Fleurke.

FOKTECHNISCHE COMMISSIE

Op voordracht van het bestuur is benoemd dhr. H.Sloof voor de sectie A.

Ermelo 11 april 2015

Felix Hippische Juristen partner NWPCS

 

Felix Hippische Juristen partner van het NWPCS stamboek!

Het NWPCS is trots om een "gouden" samenwerking aan te gaan met de Felix Groep voor een periode van drie jaar. Bedankt! 

Afdeling Noord

Afdeling Oost

Afdeling Zuid

Afdeling West