CHK2014

001.png

uitslag ibop 2014

Zaterdag 06 december stond de jaarlijkse ibop op de agenda. Alle drie de merries zijn geslaagd voor de Ibop.

Hier alvast de uitslagen de foto's volgen maandag.

uitslag ibop 2014

 

 

Export van geregistreerde paarden via Traces

Grensoverschrijdend verkeer van paardachtigen en certificering

Voor alle paardachtigen, slachtpaarden inbegrepen, is bij grensoverschrijdend verkeer de Europese wetgeving van toepassing. Zij moeten bij elke verplaatsing naar een ander land beschikken over een geldig identificatiedocument (paspoort) en een door een NVWA-keuringsdierenarts afgegeven gezondheidscertificaat.

Voor transport van geregistreerde paarden (stamboekpaarden, FEI-paarden) tussen de EU-lidstaten zijn individuele gezondheidscertificaten vereist. Deze certificaten zijn tot op heden als los A4 door de NVWA-keuringsdierenarts afgegeven. Deze losse verklaring, waarop uitsluitend paspoortnummer staat zonder dat er verdere gegevens zoals bv herkomst en bestemming ingevuld behoeven te worden, fungeert als bijlage bij het paspoort. De verklaring is ondertekend is door de NVWA-keuringsdierenarts en is 10 dagen geldig voor alle verplaatsingen van het dier tussen verschillende lidstaten gedurende de geldigheidstermijn. Per paard moet een verklaring aanwezig zijn.

Dressuur clinic

.

Dressuur clinic te Wezep

Aansluitend op de Ibop te Wezep wordt er op 6 december een dressuurclinic verzorgd door Dennis Ausma.
Dennis Ausma is succesvol trainer van de “KNHS belofte training regio Gelderland/Flevoland”.

In het kader van het jeugdbeleid verzorgt Dennis de clinic aan twee van zijn pupillen.
Julia Vrolijken (links) en Carlijn Vaessen (rechts), beiden lid van de Heuvelruiters uit Wezep, zullen met hun Welsh pony’s de clinic volgen. De clinic wordt aansluitend aan de Ibop aan het einde van de ochtend verreden.
 
Julia vrolijken
King William (Kaiserjaeger xx)
13 jaar. M2 dressuur
 
Carlijn Vaessen
High Flown's Orlando (Bodo)
6 jaar. Z1 dressuur
 
www.dennisausma.nl

ERKENNING PVE ONTVANGEN!

Op 20 november heeft het NWPCS van het PVE een bericht ontvangen dat de PVE voornemens is om de tijdelijke erkenning van het NWPCS om te zetten in een definitieve erkenning als:

Het NWPCS de aangepaste Statuten en Huishoudelijk Reglement op 13 december 2014 bij het PVE aanlevert.

En de stukken aanlevert waarmee het NWPCS aantoont dat zij een duurzame samenwerking met het moederstamboek nastreeft. 

Op 13 december a.s. zal de Ledenraad naar verwachting de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vaststellen, waarmee het NWPCS aan het eerste punt kan voldoen. Inmiddels is er een intensief (mail)contact met het WPCS (het moederstamboek) om vervolgstappen te zetten in het harmonisatieproces. Deze contacten verlopen positief. De verwachting is dat dit vooralsnog voldoende is voor de PVE om het NWPCS een definitieve erkenning te verlenen.

Het Bestuur.

Persbericht

image-2014-11-15

Ermelo, 15 november 2014

 

De ledenraad van het Nederlands Welsh Pony & Cob stamboek heeft tijdens haar vergadering in de vacatures van hoofdbestuursleden unaniem besloten tot benoeming als voorzitter de heer Bas van der Linden te Brielle en als bestuurslid foktechnische zaken de heer Henrie Leeuwenhaag te Rossum. In het komende Welsh magazine worden de bestuursleden nader voorgesteld.

 

Afdeling Noord

Afdeling Oost

Afdeling Zuid

Afdeling West